BIURO TŁUMACZEŃ PAROLA

Info dla tłumaczy

Tłumacze, którzy chcą zgłosić swoją chęć podjęcia pracy jako freelancer w naszym biurze, proszeni są o przesyłanie swoich aplikacji - CV w języku polskim, na adres: praca@parola.com.pl

Z uwagi na otrzymywane w dużej liczbie dokumenty typu curriculum vitae, listy motywacyjne oraz inne materiały, informujemy, że od początku lutego 2018, wszystkie wyżej wymienione dokumenty, które otrzymywać będziemy na inne adresy emailowe w naszym biurze, nie będą brane pod uwagę.

 

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. nie będziemy współpracować z tłumaczami, które rozliczają się na podstawie umowy o dzieło.

Po 15 latach kończymy możliwość współpracy i rozliczania się z tłumaczami na podstawie umowy o dzieło. Wiem, że jest to radykalna zmiana, jednak jest ona konieczna (albo inaczej, wymuszona trudnościami administracyjnymi w zarządzaniu umowami o dzieło, o czym pisałem w informacji do współpracujących z nami tłumaczami rozliczającymi się obecnie na umowę o dzieło). Wiem też, że być może, współpraca z niektórymi tłumaczami, których cenię, zakończy się po kilku – kilkunastu latach, jednak to od tych osób będzie zależeć, czy będą chciały dalej działać, a jedyną zmianą będzie inna forma rozliczenia.

Chcąc w dalszym ciągu, od 1 czerwca 2018 r. otrzymywać zlecenia na tłumaczenie z Biura Tłumaczeń PAROLA, jeśli obecnie rozlicza się Pani / Pan na umowę o dzieło, ma Pani / Pan trzy możliwości:

1) Założyć działalność gospodarczą. Dziś, z tego co wiem, pierwsza zakładana działalność, albo powtórna, ale po upływie danego czasu od zlikwidowania poprzedniej, jest zwolniona z opłat składek ZUS, lub są one niewielkie w stosunku do pełnych składek prowadzącego firmę, przez okres roku lub nawet dwóch; zatem, założenie firmy nie kosztuje. Być może, niewielkie opłaty trzeba ponieść za księgowość, za lokal, w której prowadzona będzie działalność. Jeśli jednak pracowaliby Państwo we własnym domu zajmując tylko biurko, wiem, z opisów innych osób, że tu stawki za czynsz nie wzrastają. W związku z powyższym, założyć prostą działalność gospodarczą jest dziś bardzo prosto i prawie bezkosztowo.

2) Na rynku działają firmy, które mają działalność gospodarczą na wszystkie możliwe typy PKD i podpisują umowy o dzieło / zlecenia z np. tłumaczem, za którego wystawiają fakturę i przesyłają ją w imieniu tłumacza do firmy, z którą on współpracuje. Wiemy to z faktu, że kilku tłumaczy tak współpracowało z nami. Mogę przyjmować i regulować faktury wystawiane za tą lub podobne firmy, które będą je wystawiać w Państwa imieniu (ale nie za faktury, które otrzymam od osoby działającej w Pani / Pana immieniu (kogoś z rodziny czy znajomego), chyba, że podpisze z Panią / Panem umowę, jak robią to firmy opisane powyżej, oraz która to firma będzie mieć w ramach wpisane do działalności PKD tłumaczenia, czyli na dzień dzisiejszy musi to być 74.30.Z)

3) W związku z nowymi przepisami, które miałyby wejść w życie z dniem 30 kwietnia br., a które mówią, że usługi świadczone do kwoty 1050 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia) nie wymagają zarejestrowania działalności gospodarczej, być może byłoby to rozwiązaniem dla Pani / Pana. Nie trzeba zakładać firmy, a jednocześnie, nie trzeba będzie rozliczać się na podstawie umowy o dzieło. Jak to jednak będzie funkcjonować, tego nie wiem. Pewne informacje na ten temat podane są tu: https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-i-zwolnienie-z-zus-dopiero-od-kwietnia.htm

 

Informuję, że od 1 lipca br., będziemy współpracować w ramach tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) jedynie z tłumaczami posługującymi się w swojej pracy narzędziami CAT, kompatybilnymi z używanym przez nasze biuro programem SDL Trados Studio 2017.

 

Jacek Gurgul, właściciel Biura Tłumaczeń PAROLA