BIURO TŁUMACZEŃ PAROLA

Tłumaczenia

Pisemne zwykłe

Dotyczy wszystkich tekstów pisanych zarówno językiem potocznym jak i specjalistycznym, m.in.:

W naszym biurze tłumaczenie zwykłe obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących tłumaczenie strony liczącej jedynie 1500 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej. Liczba stron / cena tłumaczenia obliczana jest na podstawie tekstu źródłowego. Tłumaczenie zwykłe liczone jest jako połowa stawki podanej w cenniku, jeśli tekst zawiera do 900 znaków (obliczone po tłumaczeniu).

Pisemne przysięgłe uwierzytelnione

Ustne

1. Konsekutywne:

2. Symultaniczne:

3. Ustne przysięgłe:

Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina. Pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 stawka za tłumaczenie zwiększona jest o 50%.

Zasady współpracy

Po otrzymaniu kompletnego pisemnego zamówienia (faksem, mailem lub złożonego bezpośrednio w Biurze Tłumaczeń „Parola”) zawierającego:

Biuro Tłumaczeń Parola przygotowuje pisemną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia (w oparciu o aktualny cennik) oraz określa czas realizacji zamówienia. Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia od klienta, który akceptuje warunki realizacji zamówienia.

 

Warunki realizacji zamówienia

Tłumaczenie pisemne:

Tłumaczenie ustne:

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z tłumaczeniami wykonanymi przez BT « Parola » nie pociągają za sobą obniżki stawki lub też zwrotu należności za tłumaczenie.

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt BT « Parola », w najkrótszym, możliwym dla biura, terminie.

Terminy realizacji

Termin realizacji zamówienia zależy od trybu, który wybierze Zamawiający. Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych nie stosujemy rozróżnienia stawki, tłumaczymy taką liczbę stron, jaka jest możliwa do przełożenia na inny język w ciągu doby. 

Natomiast tłumaczenia przysięgłe podlegają przepisom Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 r., dlatego też stosowany jest tu tryb:

Termin realizacji zamówienia jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku większych projektów tłumaczeniowych istnieje możliwość przydzielenia zespołu doświadczonych tłumaczy do pracy nad jednym zamówieniem, lub przydzielenie dokumentu składającego się z wielu części kilku tłumaczom, co pozawala zdecydowanie skrócić czas realizacji zamówienia.

Przy ustaleniu terminu i trybu tłumaczenia nie bierze się pod uwagę niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.