BIURO TŁUMACZEŃ PAROLA

Cennik

Cena za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego obejmuje:

Prosimy nie sugerować się wyłącznie stawkami cennikowymi, ponieważ mają one za zadanie jedynie wskazać poziom cen w naszym biurze. Zatem, prosimy zawsze o przesłanie dokumentu / tekstu do tłumaczenia, który wycenimy, ponieważ hasłowe podanie stawki za stronę obliczeniową nie przedstawia faktycznego kosztu za tłumaczenie. Wykonany przez nas przekład jest zazwyczaj tańszy, a faktyczny jego koszt jest niższy i to o kilkanaście – kilkadziesiąt procent w stosunku do przeliczenia według podanej stawki za tłumaczenie jednej strony. Dzieje się to ze względu na stosowane narzędzia CAT w procesie wyceny.  

 

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

CENY ZA 1 STRONĘ TŁUMACZENIA PISEMNEGO (W PLN)
grupy językowe tłumaczenie na język polski tłumaczenie na język obcy
zwykłe przysięgłe zwykłe przysięgłe
I grupa 35,00 33,00 38,00 41,00
II grupa 39,50 39,50 43,00 46,00
IIa grupa 51,00 56,00 62,00 67,00
III grupa 59,00 59,00 64,00 69,00
IV grupa 99,00 99,00 109,00 115,00
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: do uzgodni (z VAT )
Korekty językowe tekstów nieuwierzytelnionych z dowolnego języka: stawka równa jest 50% ceny za 1 stronę tłumaczenia pisemnego grupy językowej, do której dany język przynależy.
grupy językowe
I grupa: język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
II grupa: inne języki europejskie, z wyjątkiem wymienionych w grupie I, III oraz IIa
IIa grupa: języki: duński, niderlandzki, macedoński, słoweński, norweski, grecki, estoński, łotewski
III grupa: języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim oraz język fiński i turecki
IV grupa: języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
Stawki za usługi świadczone w ramach pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego)
usługi grupy językowe
I II III, IIa IV
kopia (wydawana w terminie wydania oryginału tłumaczenia) 8,20 9,00 13,20 21,80
sprawdzenie i zaświadczenie (uwierzytelnienie) dostarczonego tłumaczenia / odpis (wydawany w innym terminie niż oryginał tłumaczenia) 20,50 22,50 33,00 44,50
TŁUMACZENIA USTNE (konsekutywne)
grupy językowe CENY ZA 1 GODZINĘ TŁUMACZENIA USTNEGO (W PLN)
zwykłe uwierzytelnione (przysięgłe)
I grupa 90,00 95,00
II grupa 99,00 99,00
III, IIa grupa 115,00 120,00
IV grupa 125,00 125,00
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: do ustalen (z VAT )
TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE (kabinowe): 300,00 zł (+ VAT) za każdą godzinę pracy 2 tłumaczy
Dodatek za pracę w nocy (22.00 - 6.00) i dni świąteczne: 50% ceny za 1 godzinę tłumaczenia ustnego grupy językowej, do której dany język przynależy
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ
Zlecenia mogą być wykonywane w trybie:
standardowym - stosujemy zniżki: 4% dla tłumaczeń od 21 do 50 stron obliczeniowych, 7% - od 51 stron wzwyż
ekspresowym, nie pobieramy dodatkowo za tzw. ekspres przy tłumaczeniach zwykłych - obowiązuje jedna stawka, jak za tłumaczenie zwykłe. Pobieramy, natomiast za ekspres (w tym samym dniu) przy tłumaczeniach przysięgłych
SKŁAD TEKSTU: stawka do uzgodnienia przy konkretnym zamówieniu