BIURO TŁUMACZEŃ PAROLA

Strona 1800 zamiast 1500 znaków ze spacjami

Informujemy, że w naszym biurze, od momentu założenia firmy 14 lat temu, tłumaczenie zwykłe obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących tłumaczenie strony liczącej jedynie 1500 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej.

Przypomnijmy: strona obliczeniowa stosowana dla tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) licząca 1800 znaków ze spacjami (dalej skrótowo „zzs”) pochodzi ze sposobu sporządzania tekstu w czasach, gdy używano maszyn do pisania. Wówczas, strona A4 była zapisywana jako 30 linii po 60 znaków ze spacjami każda. Taki system przeliczania stron utrwalił się w Polsce również w czasach „pomaszynowych” – w latach 90. XX w. oraz w latach 2000. Sam fakt przeliczania strony - kartki z tekstem na znaki ze spacjami nadaje tekstowi wymierności, co pozwala na obliczenie liczby stron i rozliczenie z klientem.

Od kliku lat, niektóre biura tłumaczeń w Polsce stosują rozliczenie 1500 znaków ze spacjami, jako strona obliczeniowa. Oczywiście, pozwala im to obniżyć stawkę, jednak tłumaczenie jest tylko pozornie tańsze. Faktycznie, biura, które stosują zasadę „tłumaczenie tańsze, bo strona mniejsza” stosują wyższe stawki, niż większa część biur tłumaczeń w Polsce. Jest to podobna taktyka, jaką stosują firmy np. z branży spożywczej, gdzie, jeśli nie można już obniżyć ceny za dany produkt, obniża się jego objętość, lub wagę, a dzięki temu obniża się również, nieproporcjonalnie, cenę, która faktycznie jest dodatkowo podwyższana, zamiast obniżana.

W branży tłumaczeniowej, natomiast, przeliczając przykładowo tekst liczący 9 tys. zzs przez 1500 mamy 6 stron, natomiast w przeliczniku 1800, stron obliczeniowych jest tylko 5. Biuro tłumaczeń stosujące 1500 zzs na stronę obliczeniową, podające stawkę 29 zł za taką stronę, w rzeczywistości otrzyma kwotę całkowitą wyższą, niż biuro tłumaczeń stosujące stawkę 33 za stronę obliczeniową 1800 zzs. Idąc dalej:

9000 zzs / 1500 = 6 stron obliczeniowych; przy stawce 29 zł / 1 str. obl., tj. 6 x 29 zł = 174 zł, natomiast

9000 zzs / 1800 = 5 stron obliczeniowych, przy stawce 33 zł / 1 str. obl., zatem: 5 x 33 zł = 165 zł.

Najczęściej, klient indywidualny lub firmowy nie zna zasad rozliczania tłumaczeń. Jeśli dane biuro tłumaczeń podaje na swojej stronie www stawkę wynoszącą np. 29 zł za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, a inne biuro – 33 zł, jest raczej logiczne, że klient wybierze to biuro, gdzie strona obliczeniowa ma niższą stawkę. Jeśli to biuro nie będzie musiało podać klientowi wyceny za tłumaczenie, (ponieważ klient nie będzie jej wymagał), klient ten będzie uważał, że zlecił tłumaczenie firmie, która świadczy usługi tłumaczeniowe taniej. Nie będzie też miał możliwości skonfrontować kwoty, którą będzie musiał zapłacić, (chyba, że sprawdzi w innych biurach i poprosi o wycenę). Efekt końcowy jest taki, że w rzeczywistości, klient jest „robiony w konia”, lub „nabijany w butelkę”, a firmy stosujące 1500 zzs, w nieuczciwy sposób odbierają klientów innym firmom tłumaczeniowym.

« Powrót