Tłumacze, którzy chcą zgłosić swoją chęć podjęcia pracy, jako freelancer w naszym biurze, proszeni są o przesyłanie swoich dokumentów zgłoszeniowych w języku polskim, na adres: praca@parola.com.pl

Prosimy o przesłanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza DANE TŁUMACZA (najedź kursorem na podkreślony wyraz i kliknij, aby otworzyć załącznik), abyśmy mogli wprowadzić Pani / Pana dane do naszej bazy tłumaczy. Proszę również o podpisanie i przesłanie jako skan (a następnie pocztą tradycyjną) dokumentu Zgoda zatrudnionego RODO zawierającego klauzulę związaną z przepisami dotyczące ochrony danych osobowych. Przesyłam również dokument informacyjny “Klauzula informacyjna RODO” w celu zapoznania się z aktualnym stanem, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w BT PAROLA.

Czytaj więcej

Chętnie podejmujemy współpracę z osobami nie tylko znającymi języki przekładu w stopniu pozwalającym na swobodne wykonanie tłumaczeń, ale cechującymi się elastycznością, odpowiednim dystansem i pokorą do wykonywanej pracy. Zatem, osoba aplikująca do pracy w naszym biurze (zdalnej, jako freelancer), nie musi posiadać tytułu magistra filologii danego języka lub lingwistyki stosowanej, jednak w tym przypadku, musi udowodnić, że zna język(i) obcy(e) w stopniu pozwalającym wykonywać tłumaczenie. Weryfikację taką przeprowadzimy analizując  przebieg kariery zawodowej, świadectwa językowe, które posiada dana osoba, oraz wykonane dla nas pierwsze tłumaczenia, które sprawdzimy i potwierdzimy ich poprawność.


Preferujemy współpracę, w ramach tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych)  z tłumaczami posługującymi się w swojej pracy narzędziami CAT, kompatybilnymi z używanym przez nasze biuro programem SDL Trados Studio 2017.

Faktury

Informuję, że  faktury wystawione elektronicznie i przesyłane emailowo do BT PAROLA powinny być kierowane na adres: efaktury@parola.com.pl . Jest to jedyna skrzynka, z której faktury elektroniczne będą na pewno pobierane. Faktury przesłane na inne adresy mojego biura mogą nie zostać zauważone i, w konsekwencji nieuregulowane.

Czytaj więcej
Jednocześnie, prosimy o wystawianie faktur z wpisanym w tytule (bądź opisie na fakturze) całego NUMERU ZLECENIA, który jest przesyłany emailem razem ze zleceniem. Poza tym, FAKTURA powinna być WYSTAWIONA NA DANE TŁUMACZA – OSOBY, KTÓRA WYKONAŁA TŁUMACZENIE (z wyjątkiem osób działających w inkubatorach przedsiębiorczości, lub StartUp-ach). Faktury za wykonane tłumaczenie, wystawiane przez inne podmioty na rzecz wykonawcy, nie będą akceptowane.

Prosimy również o wystawianie faktur zbiorczych, za tłumaczenia wykonane w ciągu danego miesiąca z datą wystawienia np. przedostatniego lub ostatniego dnia miesiąca, w którym były zrealizowane tłumaczenia (np. tłumaczenie wykonane w kwietniu, zostają zafakturowane na fakturze z datą wystawienia 29 lub 30 kwietnia).


Współpracujemy z tłumaczami działającymi na podstawie umowy o dzieło. Preferujemy jednak współpracę z tłumaczami prowadzącymi działalność gospodarczą i wystawiającymi faktury. Nie współpracujemy, natomiast, z osobami działającymi na podstawie działalności nierejestrowanej.

Informacje dla osób współpracujących na podstawie umowy o dzieło.

Czytaj więcej
Współpraca z osobami rozliczającymi się na podstawie umowy o dzieło odbywa się w następujący sposób: sporządzamy zbiorczą umowę o dzieło po zakończeniu danego miesiąca (maksymalnie do 10. dnia następnego miesiąca) i przesyłamy ją e-mailowo, wraz z rachunkiem, który, również my przygotowujemy dla (za) tłumacza, (aby tłumacz nie musiał zastanawiać się nad sposobem wystawienia rachunku, nad kosztami uzyskania przychodu, itp. – z doświadczenia wiemy, że tłumacze mają z tym problemy).

Jak tylko tłumacz otrzyma email z umową i rachunkiem, może je zarchiwizować (nie przesyłamy umowy w postaci papierowej), jednak musi on jednocześnie wydrukować umowę i rachunek i podpisać, a następnie wysłać do nas podpisany egzemplarz umowy i rachunku pocztą tradycyjną. Po otrzymaniu podpisanej umowy i rachunku w formie papierowej (skanów nie akceptujemy, z uwagi na brak akceptacji takich przez Urząd Skarbowy), niezwłocznie – w tym samym dniu, lub dzień później, wykonujemy przelew należności na rachunek bankowy tłumacza.

Umowa zbiorcza (za tłumaczenia wykonane w ciągu danego miesiąca) powoduje to, że nie tworzymy „papirologii” i nie przekształcamy biura tłumaczeń w biuro „od umów o dzieło i zlecenie”, bo przy współpracy z kilkudziesięcioma tłumaczami tak wyglądałoby nasze działanie, co miesiąc (i tak, sporządzając umowy i przygotowując za tłumacza rachunki, poświęcamy na to średnio w miesiącu 1 – 2 dni…).


Praktyki dla studentów

Studenci chcący odbyć praktykę w biurze, proszeni są o przesłanie informacji e-mailowej zawierającej: nazwę uczelni, rodzaj / kierunek studiów oraz liczbę godzin konieczną do zaliczenia praktyki na adres: praca@parola.com.pl.

Informujemy, że praktyki mogą być realizowane jedynie stacjonarnie, w biurze, codziennie, w określonym czasie (nie ma możliwości realizowania praktyk zdalnych, będąc poza biurem).


Sprawy inne, związane z działalnością biura, jak skargi, uwagi, lub spostrzeżenia, również te miłe, jak słowa uznania pracy biura, lub pochwały dla pracowników, proszę kierować na adres poczty elektronicznej właściciela Biura Tłumaczeń PAROLA: jacek.gurgul@parola.com.pl.

Jacek Gurgul, właściciel Biura Tłumaczeń PAROLA

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress