Oferujemy szeroką gamę
usług tłumaczeniowych

Tłumaczeń jest tak wiele, jak wiele jest sytuacji, w których są one wykonywane. Można je jednak podzielić, z uwagi na sposób ich wykonania – tłumaczenia pisemnetłumaczenia ustne, oraz ze względu na formę, jaką przybierają z uwagi na okoliczność wykonania – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe (te ostatnie są określane również, jako uwierzytelnione).

Nasze usługi nie ograniczają się jednak tylko do samego tłumaczenia tekstu. Są dodatkowo wzbogacone o graficzny skład tekstu (ang. DTP – Desktop Publishing), kiedy potrzeba odtworzyć tekst tłumaczony w stosunku 1:1 do tekstu źródłowego. Możemy również zastosować usługę tzw. lokalizacji, w zależności od miejsca (kraju) użycia tłumaczenia zwykłego.

Regulamin składania i obsługi
zamówień na tłumaczenia

Regulamin składania
i obsługi zamówień na tłumaczenia