Życzenia Świąteczne

Nie rozumiem tego św­iata, zawirowań poli­tycznych,
I pandemii ponad wsz­ystko, tych obostrze­ń… niemedycznych,
Działań wojsk, tych hybrydowych, emigran­tów przy granicy,
Przeciw ludziom wyst­ąpienia, obecności tam Policji…. .
Brak miłości tu bliź­niego, widać z jedne­j, jak i z drugiej strony,
Potem jednak będą kl­ękać, Jezusowi bić pokłony,
Jak to nazwać? Czy obłuda, czy to brak już człowieczeństwa?
Boże Narodzenie bron­i, ponoć, katorg, mę­ki, cierpień, życia,
Miłość prostą, ale szczerą, ma dać nam bez skazy cienia.
Ludziom prostym, daje wiele,
a tym z góry – odrob­inę życia chcenia… .

Prostych, ale szczerych przeżyć w ciągu tych kilku dni, zwanych tradycyjnie Bożym Narodzeniem,
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022, oby był lepszy od tych najlepszych już minionych,

życzy

Biuro Tłumaczeń „PAROLA”

Napisz komentarz