DTP – graficzny skład tekstu

Redakcja tłumaczenia

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | DTP - graficzny skład tekstu
Redakcja tłumaczenia polega na sprawdzeniu tekstu pod względem poprawności językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja) i poprawie ewentualnych błędów stylistycznych.

W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji konieczna jest weryfikacja tekstu przez native speakera tj. osobę posługującą się danym językiem jako językiem ojczystym. Następnie, po składzie tekstu, wykonywane są tzw. „szczotki” – usunięcie literówek, nieprawidłowego przeniesienia części wyrazów, jako ostateczne sprawdzenie poprawności przekładu.

Skład tekstu

W ramach składu tekstu (ang. Desktop Publishing – w skrócie DTP), przygotowujemy materiały do wielokrotnego powielania jak katalogi, ulotki, foldery, broszury, itp. Wykonujemy skład tłumaczeń z zachowaniem układu graficznego tekstu, który klient może wykorzystać w formie elektronicznej (np. jako PDF), lub w formie papierowej, po uprzednim wydruku w ramach własnych, lub w drukarni. Odwzorowujemy nie tylko wygląd stron tekstu źródłowego jak czcionka i jej wielkość, odstępy między liniami, rozmieszczenie tekstu, ale także elementy graficzne, niezależnie od języka, na jaki tłumaczymy dany tekst.

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | DTP - graficzny skład tekstu

Świadczymy usługi składu tekstu (DTP) na życzenie klienta, lub sugerujemy wykonanie tej usługi, jeśli z zauważymy, że przesyłany do tłumaczenia tekst, po przekładzie, będzie nieczytelny z uwagi na brak spójności tekstu z zamieszczoną w nim grafiką.

Specjaliści (graficy, projektanci stron www) wykonujący skład tekstu wykorzystują swoje umiejętności dzięki specjalistycznym programom graficznym, m.in. Adobe Photoshop, Adobe lllustrator, Adobe InDesign, ABBY PDF Transformer +. Inaczej grafik wykonuje swoją pracę, oraz jej czas trwania jest inny, jeśli klient, po składzie tekstu, chce otrzymać tekst w popularnym formacie do powszechnej edycji – ms word, a inaczej, jeśli mielibyśmy klientowi przekazać tekst złożony w innych programach graficznych. Prosimy, zatem, o wskazanie nam przy zamówieniu, w jakim formacie życzą sobie Państwo otrzymać tekst po graficznym składzie tekstu. Po zakończeniu pracy i przekazaniu Państwu gotowego dokumentu, jakiekolwiek modyfikacje lub konieczność wykonania przez nas zmiany formatu dokumentu np. z InDesign na ms word, pociągać będą za sobą naliczenie dodatkowych opłat, ponieważ wymagają wykonania ponownego składu, zatem ponownej pracy grafika. Ważne jest również podanie w momencie składania zamówienia na graficzny skład tekstu, aby określić, czy np. dokument składany w PDF ma być wykorzystany w zakresie elektronicznym, czy będzie on służył do wydruku (w nakładzie do publicznego rozpowszechniania obrabianego przez nas tesktu).

Po składzie tekstu wykonywane są wspomniane wyżej „szczotki”, czyli ostatnia weryfikacja tekstu przed finalnym przekazaniem dokumentu do klienta.

Stawki za wykonanie składu tekstu jednej strony / całego tekstu lub dokumentu, ustalane są indywidualnie.

Regulamin składania i obsługi
zamówień na tłumaczenia

Regulamin składania
i obsługi zamówień na tłumaczenia