Biuro Tłumaczeń Parola | O firmie > Praca
Dla tłumaczy

Praca

Tłumacze, którzy chcą zgłosić swoją chęć podjęcia pracy, jako freelancer w naszym biurze, proszeni są o przesyłanie swoich dokumentów zgłoszeniowych w języku polskim, na adres: praca@parola.com.pl

Prosimy o przesłanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza DANE TŁUMACZA (najedź kursorem na podkreślony wyraz i kliknij, aby otworzyć/pobrać załącznik), abyśmy mogli wprowadzić Pani / Pana dane do naszej bazy tłumaczy. Proszę również o podpisanie i przesłanie jako skan dokumentu Zgoda RODO zawierającego klauzulę związaną z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności danych. Ponadto, przekazujemy dokument informacyjny Klauzula informacyjna RODO – dla tłumaczy, w celu zapoznania się z prawem przysługującym w razie podania danych osobowych, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w Biurze Tłumaczeń PAROLA.

Chętnie podejmujemy współpracę z osobami nie tylko znającymi języki przekładu w stopniu pozwalającym na swobodne wykonanie tłumaczeń, ale cechującymi się elastycznością, odpowiednim dystansem i pokorą do wykonywanej pracy. Zatem, osoba aplikująca do pracy w naszym biurze (zdalnej, jako freelancer), nie musi posiadać tytułu magistra filologii danego języka lub lingwistyki stosowanej, jednak w tym przypadku, musi udowodnić, że zna język(i) obcy(e) w stopniu pozwalającym wykonywać tłumaczenie. Weryfikację taką przeprowadzimy analizując przebieg kariery zawodowej, świadectwa językowe, które posiada dana osoba, oraz wykonane dla nas pierwsze tłumaczenia, które sprawdzimy i potwierdzimy ich poprawność.

Preferujemy współpracę, w ramach tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) z tłumaczami posługującymi się w swojej pracy narzędziami CAT, kompatybilnymi z używanym przez nasze biuro programem SDL Trados Studio.

Informacje dla tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą

Informuję, że faktury wystawione elektronicznie i przesyłane emailowo do BT PAROLA powinny być kierowane na adres: efaktury@parola.com.pl. Jest to jedyna skrzynka, z której faktury elektroniczne będą na pewno pobierane. Faktury przesłane na inne adresy mojego biura mogą nie zostać zauważone i, w konsekwencji nieuregulowane.

Biuro Tłumaczeń Parola | O firmie > Praca

Jednocześnie, prosimy o wystawianie faktur z wpisanym w tytule (bądź opisie na fakturze) całego NUMERU ZLECENIA, który jest przesyłany emailem razem ze zleceniem. Poza tym, faktura powinna być wystawiona na dane tłumacza – osoby, która przyjęła zlecenie (z wyjątkiem osób działających w inkubatorach przedsiębiorczości, posiadających fundację, itp.). Faktury za wykonane tłumaczenie, wystawiane przez inne podmioty w imieniu wykonawcy, nie będą akceptowane.

Prosimy również o wystawianie faktur zbiorczych, za tłumaczenia wykonane w ciągu danego miesiąca z datą wystawienia np. przedostatniego lub ostatniego dnia miesiąca, w którym były zrealizowane tłumaczenia (np. tłumaczenie wykonane w kwietniu, zostają zafakturowane na fakturze z datą wystawienia 29 lub 30 kwietnia).

Biuro Tłumaczeń Parola | O firmie > Praca

Inne stanowiska

Biuro Tłumaczeń PAROLA zatrudnia, w razie potrzeb, lub w razie wakatu na danym stanowisku, pracowników tj. Administratorów Projektów Tłumaczeniowych (Project Manager), weryfikatorów – korektorów tekstu, postedytorów, grafików DTP, oraz innych, pracujących przy powstawaniu tłumaczeń.

W razie zapotrzebowania, ogłaszamy nabór na stronach firm trzecich, zajmujących się rekrutacją. Obecnie, nie mamy potrzeb, jednak z doświadczenia wiemy, że taka konieczność trafia się i wówczas będziemy Cię o tym informować w tym miejscu.

Sprawy inne, związane z działalnością biura, jak skargi, uwagi, lub spostrzeżenia, również te miłe, jak np. pochwały dla pracowników, proszę kierować na adres poczty elektronicznej właściciela Biura Tłumaczeń PAROLA: jacek.gurgul@parola.com.pl.

Praktyki dla studentów

Studenci chcący odbyć praktykę w biurze, proszeni są o przesłanie informacji e-mailowej zawierającej: nazwę uczelni, rodzaj / kierunek studiów oraz liczbę godzin konieczną do zaliczenia praktyki na adres: praca@parola.com.pl.

Informujemy, że praktyki mogą być realizowane jedynie stacjonarnie, w biurze, codziennie, w określonym czasie (nie ma możliwości realizowania praktyk zdalnych, będąc poza biurem).

Biuro Tłumaczeń Parola | O firmie > Praca

Ostatnio na

Blogu

Przeczytaj