Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Nie dzielimy tekstów / tłumaczeń na zwykłe i specjalistyczne. Uważamy, bowiem, że w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie zlecane do tłumaczenia teksty są specjalistyczne, tj.  ze ściśle określonej branży, dziedziny. Tłumaczenie “listów miłosnych” zdarza się bardzo rzadko, a i te są, w pewnym sensie “tłumaczeniem specjalistycznym”.

Zatem, w naszym biurze stawki za tłumaczenia pisemne zwykłe są jednolite i dotyczą wszystkich tekstów, pisanych zarówno językiem potocznym, jak i specjalistycznym (dokumenty techniczne, medyczne, prawne, finansowe, itp.). Nie stosujemy tu żadnego rozróżnienia.

W naszym biurze, jedna strona tłumaczenia pisemnego zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących przeliczenie tłumaczenia ze strony liczącej jedynie 1500 lub 1600 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej. W naszym biurze, cena za tłumaczenie obliczana jest w oparciu o stawki bazowe za jedną stronę obliczeniową. Stawki te będą stosowane, jeśli tekst będzie liczył mniej niż jedna strona obliczeniowa (mniej niż 1800 znaków ze spacjami). W przypadku tekstów większych, stawki te będą, przy każdej wycenie obniżane przez nasze biuro, z uwagi na użycie do wyceny narzędzia wspomagającego wycenę tj. SDL Trados Studio. Program ten, który pomaga nam wycenić tekst, eliminuje powtórki w tekście, za które klient nie płaci, przez co obniża stawkę bazową przyjętą do wyceny.  Prosimy, zatem o przesłanie dokumentu / tekstu do tłumaczenia, abyśmy mogli go wycenić. Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wykonana przez nas wycena na konkretnym tekście, obniża faktyczny koszt tłumaczenia o kilkanaście – kilkadziesiąt procent w stosunku do przeliczenia według stawki za tłumaczenie jednej strony. Obniżka stawki jest jednak podyktowana każdorazowo strukturą tekstu.

Tłumaczenie pisemne zawierające grafikę (skomplikowane tabele, wykresy, schematy), powinno być uzupełnione przez grafików działających w naszym biurze poprzez skład tekstu. Świadczymy usługi składu tekstu (DTP) na życzenie klienta, lub sugerujemy wykonanie tej usługi, jeśli zauważymy, że przesyłany do tłumaczenia tekst, po przekładzie, będzie nieczytelny z uwagi na brak spójności tekstu z zamieszczoną w nim grafiką.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe (inaczej uwierzytelnione lub poświadczone)

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | Tłumaczenia pisemne

Wykonywane są przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków, co wynika z Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe). Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia przysięgłego dowolnego tekstu, na życzenie klienta.

Regulamin składania i obsługi
zamówień na tłumaczenia

Regulamin składania
i obsługi zamówień na tłumaczenia