Tłumaczenia ustne

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne (towarzyszące)

W tłumaczeniu konsekutywnym tekst wypowiadany przez prelegenta i tłumaczenie następują na przemian.

Jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, wizyt.

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)

Jest to tłumaczenie ustne wykonywane w kabinie niemal równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Tłumacze pracują w parach w specjalnych kabinach, a uczestnicy np. konferencji słuchają tłumaczenia przez słuchawki.

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Stosowane w trakcie podpisywania umów, aktów notarialnych, rozpraw sądowych itp. Tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego. Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina.
Wycena tłumaczeń ustnych dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik.

Tłumaczenia konsekutywne i przysięgłe – minimalne rozliczenie za 2 godziny (nawet jeśli tłumaczenie trwałoby 45 minut lub godzinę). Tłumaczenia symultaniczne liczone są jako minimum 4 godzin, jednak najczęściej – za pełne 8 godzin.

Usługa telekonferencji

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | Tłumaczenia ustne

W razie konieczności przeprowadzenia rozmowy zdalnej z kontrahentem, klientem, lub osobą posługującą się innym językiem, oraz w sytuacjach nagłych, np. w podróży (na lotnisku, w czasie pobytu w hotelu, itp.), świadczymy usługę telekonferencji. Pozwala ona na zdalne porozumiewanie się ze wsparciem tłumacza.

W każdej sytuacji, w której nie możesz porozumieć się z kimkolwiek na lotnisku, w zagranicznej instytucji, u obcojęzycznego klienta, słowem, w każdej sytuacji, w której nie możesz poradzić sobie językowo, zadzwoń do nas, a uzyskasz połączenie z tłumaczem, dzięki któremu rozwiążesz swoje problemy! W ciągu 15-20 minut zorganizujemy dla Ciebie wsparcie tłumacza, co pomoże Ci porozumieć się ustnie z obcojęzyczną osobą, która może być obok Ciebie, lub też tysiące kilometrów od Ciebie!

Regulamin składania i obsługi
zamówień na tłumaczenia

Regulamin składania
i obsługi zamówień na tłumaczenia