Poniżej, przedstawiamy zasady współpracy pomiędzy naszym biurem tłumaczeń a Państwem – naszym klientem. Podamy krótko, jak dzielimy tłumaczenia i jakie są zasady, na podstawie których chcielibyśmy Państwa obsługiwać.

Pisemne zwykłe

Dotyczą wszystkich tekstów pisanych zarówno językiem potocznym jak i specjalistycznym, m.in.:

 • techniczne (instrukcje obsługi, opisy techniczne, projekty, katalogi, normy, schematy itp.)
 • prawne (umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy itp.)
 • medyczne (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie), informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia itp.)
 • ekonomiczne (bilanse, audyty, raporty, biznesplany itp.)
 • teksty specjalistyczne innego rodzaju
 • ogólne (korespondencja służbowa, oferty handlowe, informacje o działalności firmy, strategie reklamowe itp.)

W naszym biurze tłumaczenie zwykłe obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących tłumaczenie strony liczącej jedynie 1500 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej. Liczba stron / cena tłumaczenia obliczana jest na podstawie tekstu źródłowego.

Pisemne przysięgłe – uwierzytelnione

Wykonywane są przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia nadawane przez sąd i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe). Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia przysięgłego dowolnego tekstu na życzenie klienta.

Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Ustne

 1. Konsekutywne:
  • w tłumaczeniu konsekutywnym tekst wypowiadany przez prelegenta i tłumaczenie następują na przemian
  • jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, wizyt
 2. Symultaniczne:
  • jest to tłumaczenie ustne wykonywane w kabinie niemal równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Tłumacze pracują w parach w specjalnych kabinach, a uczestnicy konferencji słuchają tłumaczenia przez słuchawki.
 3. Ustne przysięgłe:
  • stosowane jest w trakcie podpisywania umów, aktów notarialnych, rozpraw sądowych itp. Tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego.

Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina. Pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 stawka za tłumaczenie zwiększona jest o 50%.

Wycena dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik. Tłumaczenia konsekutywne – minimalne rozliczenie za 2 godziny (nawet jeśli tłumaczenie trwałoby 45 minut czy godzinę). Tłumaczenia symultaniczne liczone są jako minimum 4 godzin, jeśli harmonogram pracy tłumacza jest ciągły i następuje rano lub wieczorem, lub najczęściej, za pełne 8 godzin.

W przypadku tłumaczenia ustnego w zamówieniu należy podać pełne dane kontaktowe zawierające:

 • dla klientów indywidualnych – imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu i adres zamieszkania
 • dla firm – imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, numer telefonu, adres, NIP;

oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% szacowanego kosztu tłumaczenia bezpośrednio w siedzibie BT „Parola” lub przesłać potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną.

Zasady realizacji tłumaczeń pisemnych i ustnych:

Po otrzymaniu kompletnego pisemnego zamówienia (faksem, mailem lub złożonego bezpośrednio w Biurze Tłumaczeń „Parola”) zawierającego specyfikację dotyczącą języka źródłowego i docelowego, rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, pisemne, ustne itd.), oraz oczekiwany czas odbioru wykonanego tłumaczenia, Biuro Tłumaczeń Parola przygotowuje pisemną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia (w oparciu o aktualny cennik) oraz określa czas realizacji zamówienia. Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia od klienta, który akceptuje warunki realizacji zamówienia.

Tłumaczenie pisemne:

 • Wycena dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, przedstawionego w formie elektronicznej (plik Word, Excel, pdf, skan itp.) lub w postaci wydruku, na podstawie liczby znaków. Pracownicy Biura Tłumaczeń « Parola” » nie ponoszą odpowiedzialności za nietrafne, pomimo że wykonane w najlepszej wierze, oszacowanie ceny / liczby stron tłumaczenia w momencie przyjmowania tekstu do tłumaczenia, jeśli liczba stron tłumaczenia jest wyższa w stosunku do szacunków przedstawionego tekstu oryginalnego, w związku z czym naliczana za tłumaczenie stawka jest zgodna z liczbą stron po przetłumaczeniu.
  W zamówieniu wystarczy podać pełne dane kontaktowe zawierające:

  • w przypadku klientów indywidualnych – imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu i adres zamieszkania;
  • w przypadku firm – imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, numer telefonu, adres, NIP.

Informacja dotycząca zaliczki.

Dla firm nowych (zlecających pierwszy raz), jeśli szacowany koszt wynikający z liczby stron tłumaczenia przekracza 500 zł netto, ale nie przekracza 4 tys. zł netto, wówczas należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% szacowanego kosztu tłumaczenia w siedzibie BT Parola lub na przelewem, na rachunek bankowy naszej firmy, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty mailem.

Firmy współpracujące z nami (stali klienci) nie muszą dokonywać zaliczek, chyba, że kwota zamówienia przekracza 4 tys. zł netto, wówczas konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 30% szacowanego kosztu tłumaczenia.

Dla osób fizycznych:  Nowa osoba fizyczna składająca zlecenie emailem musi dokonać przedpłaty w całości, bez względu na wysokość wyceny;  osoba fizyczna zlecająca powtórnie (każda, nawet stały klient) nie musi wpłacać zaliczki, chyba że kwota zlecenia przekracza 500 zł netto lub więcej – wówczas konieczna jest wpłata 30% zaliczki – szacowanego kosztu tłumaczenia. Osoba fizyczna (nowa lub powtórna) składająca zlecenie w biurze proszona jest o wpłatę minimum 30% szacowanego kosztu tłumaczenia, w przypadku, jeśli przekazuje nam oryginały dokumentów; jeśli pozostawia kopie – musi zapłacić całość (przedpłata).

Ostateczny koszt tłumaczenia obliczany jest natomiast po wykonaniu zamówienia na podstawie tekstu w języku docelowym.

Termin realizacji zamówienia zależy od trybu, który wybierze Zamawiający. Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych nie stosujemy rozróżnienia stawki, tłumaczymy taką liczbę stron, jaka jest możliwa do przełożenia na inny język w ciągu doby. Nie stosujemy stawek ekspresowych.

Natomiast tłumaczenia przysięgłe podlegają przepisom Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 r., dlatego też stosowany jest tu tryb:

 • Tryb normalny – tłumaczenie na drugi dzień – stawka podstawowa;
 • Tryb ekspresowy – tłumaczenie w tym samym dniu – stawka podwyższona.

Termin realizacji zamówienia jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku większych projektów tłumaczeniowych istnieje możliwość przydzielenia zespołu doświadczonych tłumaczy do pracy nad jednym zamówieniem, lub przydzielenie dokumentu składającego się z wielu części kilku tłumaczom, co pozawala zdecydowanie skrócić czas realizacji zamówienia.

Przy ustaleniu terminu i trybu tłumaczenia nie bierze się pod uwagę niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Gotowe tłumaczenie można odebrać bezpośrednio w siedzibie BT „Parola”, jako przesyłkę listową (również za pobraniem) lub pocztą elektroniczną (tylko tłumaczenia zwykłe).

Tłumaczenia ustne:

Wycena dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik. Tłumaczenia konsekutywne – minimalne rozliczenie za 2 godziny (nawet jeśli tłumaczenie trwałoby 45 minut czy godzinę). Tłumaczenia symultaniczne liczone są jako minimum 4 godzin, jeśli harmonogram pracy tłumacza jest ciągły i następuje rano lub wieczorem, lub najczęściej, za pełne 8 godzin.

W przypadku tłumaczenia ustnego w zamówieniu należy podać pełne dane kontaktowe zawierające:

 • dla klientów indywidualnych – imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu i adres zamieszkania
 • dla firm – imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, numer telefonu, adres, NIP;

oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% szacowanego kosztu tłumaczenia bezpośrednio w siedzibie BT „Parola” lub przesłać potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z tłumaczeniami wykonanymi przez BT « Parola » nie pociągają za sobą obniżki stawki lub też zwrotu należności za tłumaczenie.

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt BT « Parola », w najkrótszym, możliwym dla biura, terminie.

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress