Poniżej, przedstawiamy zasady współpracy pomiędzy naszym biurem tłumaczeń a Państwem – naszym klientem. Opisane sposoby działania, w zależności od danego tłumaczenia, są wiążące dla klienta przy składaniu zamówień na tłumaczenia w Biurze Tłumaczeń PAROLA. Zatem, poniżej podajemy, jak dzielimy tłumaczenia i jakie są zasady, na podstawie których chcielibyśmy Państwa obsługiwać.

Z uwagi na narastające negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa i choroby COVID-19  (problemy z płynnością finansową firm i klientów indywidualnych w Polsce i za granicą), oraz w ramach zapobiegania tym skutkom przez naszą firmę, od dnia 7 kwietnia 2020 r. zmuszeni byliśmy zaostrzyć zasady dotyczące składania zamówień, a w szczególności, wpłaty zaliczek (czytaj więcej u dołu strony: Informacja dotycząca zaliczki). Najpierw, jednak, wyjaśnimy, jak dzielimy tłumaczenia, (regulamin zamówień jest poniżej tych treści).

Tłumaczenia pisemne zwykłe, wśród których wyróżniamy:

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Nie dzielimy tekstów / tłumaczeń na zwykłe i specjalistyczne. Uważamy, bowiem, że w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie zlecane do tłumaczenia teksty są specjalistyczne, tj.  ze ściśle określonej branży, dziedziny. Tłumaczenie “listów miłosnych” zdarza się bardzo rzadko, a i te są, w pewnym sensie “tłumaczeniem specjalistycznym”.
Czytaj więcej

Zatem, w naszym biurze stawki za tłumaczenia pisemne zwykłe są jednolite i dotyczą wszystkich tekstów, pisanych zarówno językiem potocznym, jak i specjalistycznym (dokumenty techniczne, medyczne, prawne, finansowe, itp.). Nie stosujemy tu żadnego rozróżnienia.

W naszym biurze, jedna strona tłumaczenia pisemnego zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących tłumaczenie strony liczącej jedynie 1500 lub 1600 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej. W  naszym biurze, cena za tłumaczenie obliczana jest w oparciu o stawki bazowe (za jedną stronę obliczeniową) znajdujące się na stronie “Cennik” https://parola.com.pl/cennik/ . Podane tam stawki będą stosowane, jeśli tekst będzie liczył mniej niż jedna strona obliczeniowa (mniej niż 1800 znaków ze spacjami). W przypadku tekstów większych, stawki te będą, przy każdej wycenie obniżane przez nasze biuro, z uwagi na użycie do wyceny narzędzia wspomagającego wycenę tj. SDL Trados Studio 2017, (które na podstawie pamięci tłumaczeniowej, oraz liczby wyrazów powtarzających się w zakresie od 74 do 100% będzie obniżać ww. stawkę).  Prosimy, zatem o przesłanie dokumentu / tekstu do tłumaczenia, abyśmy mogli go wycenić. Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wykonana przez nas wycena na konkretnym tekście, obniża faktyczny koszt tłumaczenia o kilkanaście – kilkadziesiąt procent w stosunku do przeliczenia według podanej stawki za tłumaczenie jednej strony. Obniżka stawki jest jednak podyktowana każdorazowo strukturą tekstu.  

Tłumaczenie pisemne zawierające grafikę (skomplikowane tabele, wykresy, schematy),  powinno być uzupełnione przez grafików działających w naszym biurze poprzez skład tekstu. Świadczymy usługi składu tekstu (DTP) na życzenie klienta, lub sugerujemy wykonanie tej usługi, jeśli zauważymy, że przesyłany do tłumaczenia tekst , po przekładzie, będzie nieczytelny z uwagi na brak spójności tekstu z zamieszczoną w nim grafiką.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe – uwierzytelnione

Wykonywane są przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia nadawane przez sąd i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków, co wynika z Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe). Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia przysięgłego dowolnego tekstu, na życzenie klienta.

Tłumaczenie ustne, a te dzielimy na:

Konsekutywne:

  • w tłumaczeniu konsekutywnym tekst wypowiadany przez prelegenta i tłumaczenie następują na przemian
  • jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, wizyt.
Czytaj więcej

Symultaniczne:

  • jest to tłumaczenie ustne wykonywane w kabinie niemal równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Tłumacze pracują w parach w specjalnych kabinach, a uczestnicy np. konferencji słuchają tłumaczenia przez słuchawki.

Ustne przysięgłe:

  • stosowane  w trakcie podpisywania umów, aktów notarialnych, rozpraw sądowych itp. Tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego. Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina.

Wycena tłumaczeń ustnych dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik. Tłumaczenia konsekutywne i przysięgłe – minimalne rozliczenie za 2 godziny (nawet jeśli tłumaczenie trwałoby 45 minut lub godzinę). Tłumaczenia symultaniczne liczone są jako minimum 4 godzin, jednak najczęściej – za pełne 8 godzin.

Usługa telekonferencji

W związku z wprowadzonymi, (z uwagi na pandemię koronawirusa) ograniczeniami w ruchu lotniczym, oraz z ogólnymi ograniczeniami przemieszczania się, świadczymy usługę telekonferencji. Pozwala ona na zdalne porozumiewanie się ze wsparciem tłumacza. W każdej sytuacji, w której nie możesz porozumieć się z kimkolwiek na lotnisku, w zagranicznej instytucji, u obcojęzycznego klienta, słowem, w każdej sytuacji, w której nie możesz poradzić sobie językowo, zadzwoń do nas, a uzyskasz połączenie z tłumaczem, dzięki któremu rozwiążesz swoje problemy! W ciągu 15-20 minut zorganizujemy dla Ciebie wsparcie tłumacza, co pomoże Ci porozumieć się ustnie z obcojęzyczną osobą, która może być obok Ciebie, lub też tysiące kilometrów od Ciebie!

Czytaj więcej

ZASADY ZAMÓWIENIA usługi telekonferencji

Wystarczy zgłosić nam telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście chęć uzyskania takiej usługi. Osoba, która chce skorzystać z naszej pomocy tłumaczeniowej, jak i jej rozmówca (chyba, że korzysta z tego samego urządzenia – telefonu komórkowego, komputera, tabletu, itp.), musi posiadać zainstalowaną aplikację WhatsApp do darmowych połączeń głosowych i wideo (do zainstalowania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych np. na telefonach komórkowych), oraz aktywne połączenie z Internetem. Zainstalowanie aplikacji trwa kilka minut i jest to bardzo prosta czynność, którą może wykonać praktycznie każdy, kto posługuje się telefonem komórkowym.

Po określeniu czasu realizacji usługi, nasz pracownik przekaże SMS-em lub e-mailem dane do przelewu za usługę. Jeśli klient kontaktuje się z nami telefonicznie, pracownik poprosi klienta o podanie adresu poczty elektronicznej, na który wyśle krótki regulamin realizacji usługi telekonferencji, (do zapoznania się w ciągu 1-2 minut). Usługa rozliczana jest za kolejne pół godziny, przy czym, najmniejszą jednostką rozliczenia jest 30 minut, nawet jeśli pomoc tłumacza trwać będzie krócej. Przekroczenie półgodzinnej pomocy tłumacza powoduje naliczenie kolejnej stawki za pół godziny (stawki sumują się), np. 35 minut pomocy tłumacza rozliczane jest, jako godzina (2 x pół godziny), a 70 minut – jako 1,5 godziny (3 x pół godziny).

Przed realizacją usługi, po wykonaniu przelewu na nasz rachunek bankowy, klient jest proszony o przesłanie nam potwierdzenia dokonanego przelewu wraz z e-mailowym potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odesłanie e-maila z treścią „potwierdzam akceptację regulaminu usługi telekonferencji”. Następnie, do 5 minut nasz pracownik nawiązuje połączenie głosowe za pomocą WhatsApp – telekonferencję, w której uczestniczą: nasze biuro – tłumacz, nasz klient oraz osoba, z którą chce się porozumieć. Usługa może być zrealizowana w trybie głosowym, w którym rozmówcy słyszą jedynie swój głos, oraz wideo, gdzie rozmówcy poza prowadzoną rozmową widzą się nawzajem. Pracownik naszego biura może zareagować w każdym momencie prowadzonej rozmowy – tłumaczenia, ponieważ ma możliwość śledzenia rozmowy i tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Również klient może zwrócić się, poza tłumaczem, do naszego pracownika.

W razie, jeśli rozmowa, którą klient oceniał wstępnie na godzinę i za tyle zapłacił, trwać będzie krócej np. do pół godziny, zwrócimy klientowi za nadpłacony czas na ten sam numer rachunku, z którego otrzymaliśmy przelew. Również, jeśli klient będzie rozmawiał dłużej, niż było to uzgodnione, będziemy prosić o dopłatę.

Po zakończeniu usługi telekonferencji, nasz pracownik połączy się ponownie telefonicznie z klientem, przekazując mu informacje dotyczące zwrotu lub dopłaty za zrealizowaną usługę oraz prześle e-mailowo fakturę za świadczenie usługi.

Usługa telekonferencji może być wykonana w zakresie języków, w jakich oferujemy usługi tłumaczeniowe w naszym biurze. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmowy realizacji usługi w ramach tłumaczenia w danym języku, jeśli w tym czasie żaden z naszych tłumaczy nie będzie dostępny, o czym poinformujemy klienta niezwłocznie po otrzymaniu od niego zapytania dotyczącego usługi telekonferencji.

Regulamin zamawiania tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz usługi telekonferencji

Online

Zamówienie lub zapytanie ofertowe za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać na adres: kontakt@parola.com.pl . Należy dołączyć teksty / dokumenty, a w treści e-maila podać:
Czytaj więcej

  • język docelowy tłumaczenia,
  • rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, pisemne, ustne itd.),
  • oczekiwany czas odbioru wykonanego tłumaczenia,
  • dane klienta: dane firmowe wraz z NIP, a w przypadku klientów fizycznych – imię i nazwisko, adres, oraz nr telefonu (do kontaktu).

Po otrzymaniu zapytania / zamówienia, przygotowujemy pisemną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia (w oparciu o aktualny cennik – https://parola.com.pl/cennik/ ), oraz określamy czas realizacji zamówienia. W naszym biurze wycena tłumaczenia tekstów / dokumentów jest BEZPŁATNA. Wycenę wykonujemy szybko, w ciągu 30 minut! (przy większych objętościowo plikach od 60 do 90 minut). Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia od klienta, który akceptuje warunki realizacji zamówienia.

Tradycyjne

Zamówienia tradycyjne – należy przyjść do biura osobiście z dokumentami do tłumaczenia. Pracownik dokona wyceny, ustali termin i w razie wątpliwości zadecyduje, czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe czy zwykłe. W naszym biurze wycena tłumaczenia tekstów / dokumentów jest BEZPŁATNA.

Gotowe tłumaczenie przesyłamy pocztą elektroniczną (dotyczy tłumaczeń zwykłych, nieprzysięgłych), przekazujemy osobiście w siedzibie naszego biura lub wysyłamy Pocztą (listownie) / kurierem za dodatkową opłatą (dotyczy tłumaczeń przysięgłych). Te ostatnie, możemy również przesłać pocztą elektroniczną, jako skany nie mające jednak mocy prawnej.

Usługa telekonferencji

Wystarczy zgłosić nam telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście chęć uzyskania takiej usługi. Osoba, która chce skorzystać z naszej pomocy tłumaczeniowej, jak i jej rozmówca (chyba, że korzysta z tego samego urządzenia – telefonu komórkowego, komputera, tabletu, itp.) musi posiadać zainstalowaną aplikację WhatsApp do darmowych połączeń głosowych i wideo (do zainstalowania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych np. na telefonach komórkowych) oraz aktywne połączenie z Internetem. Zainstalowanie aplikacji trwa kilka minut i jest to czynność bardzo prosta, którą może wykonać praktycznie każdy, kto posługuje się telefonem komórkowym.

Po określeniu czasu realizacji usługi nasz pracownik przekaże SMS-em lub e-mailem dane do przelewu za usługę. Jeśli klient kontaktuje się z nami telefonicznie, pracownik poprosi klienta o podanie adresu poczty elektronicznej, na który wyśle krótki regulamin realizacji usługi telekonferencji (do zapoznania się w ciągu 1-2 minut). Usługa rozliczana jest za kolejne pół godziny, przy czym, najmniejszą jednostką rozliczenia jest 30 minut, nawet jeśli pomoc tłumacza trwać będzie krócej. Przekroczenie półgodzinnej pomocy tłumacza powoduje naliczenie kolejnej stawki za pół godziny (stawki sumują się), np. 35 minut pomocy tłumacza rozliczane jest jako godzina (2 x pół godziny), a 70 minut – jako 1,5 godziny (3 x pół godziny).

Przed realizacją usługi, po wykonaniu przelewu na nasz rachunek bankowy, klient jest proszony o przesłanie nam potwierdzenia dokonanego przelewu wraz z e-mailowym potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odesłanie e-maila z treścią „potwierdzam akceptację regulaminu usługi telekonferencji”. Następnie, do 5 minut nasz pracownik nawiązuje połączenie głosowe za pomocą WhatsApp – aplikacji do darmowych połączeń głosowych i wideo – telekonferencję, w której uczestniczy nasze biuro – tłumacz, nasz klient oraz osoba, z którą chce się porozumieć. Usługa może być zrealizowana w trybie głosowym, w którym rozmówcy słyszą jedynie swój głos, oraz wideo, gdzie rozmówcy poza prowadzoną rozmową widzą się nawzajem. Pracownik naszego biura może zareagować w każdym momencie prowadzonej rozmowy – tłumaczenia, ponieważ ma możliwość śledzenia rozmowy i tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Również klient może zwrócić się, poza tłumaczem, do naszego pracownika.

W razie, jeśli rozmowa, którą klient oceniał wstępnie na godzinę i za tyle zapłacił, trwać będzie krócej np. do pół godziny, zwrócimy klientowi za nadpłacony czas na ten sam numer rachunku, z którego otrzymaliśmy przelew. Również, jeśli klient będzie rozmawiał dłużej, niż było to uzgodnione, będziemy prosić o dopłatę.

Po zakończeniu usługi telekonferencji nasz pracownik połączy się ponownie telefonicznie z klientem, przekazując mu informacje dotyczące zwrotu lub dopłaty za zrealizowaną usługę oraz prześle e-mailowo fakturę za świadczenie usługi.

Usługa telekonferencji może być wykonana w zakresie języków, w jakich oferujemy usługi tłumaczeniowe w naszym biurze. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmowy realizacji usługi w ramach tłumaczenia w danym języku, jeśli w tym czasie żaden z naszych tłumaczy nie będzie dostępny, o czym poinformujemy klienta niezwłocznie po otrzymaniu od niego zapytania dotyczącego usługi telekonferencji.

Informacja dotycząca zaliczki

Z uwagi na narastające negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa i choroby COVID-19  (problemy z płynnością finansową firm i klientów indywidualnych w Polsce i za granicą), oraz w ramach zapobiegania tym skutkom przez naszą firmę, od dnia 7 kwietnia 2020 r. zmuszeni byliśmy zaostrzyć zasady dotyczące składania zamówień, a w szczególności, wpłaty zaliczek, i tak:
Czytaj więcej

Firmy, które jeszcze z nami nie współpracowały, jeśli szacowany koszt wyceny tłumaczenia przekracza 300 zł netto, mają obowiązek wpłacić zaliczkę w wysokości 45% szacowanego kosztu wyceny za tłumaczenie w siedzibie BT Parola lub przelewem, na rachunek bankowy naszej firmy, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem.

Firmy współpracujące z nami (nasi stali klienci) nie wpłacają zaliczek, chyba, że kwota zamówienia przekracza 2 tysiące zł netto, wówczas konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 45% szacowanego kosztu tłumaczenia.

Osoba fizyczna, która jeszcze z nami nie współpracowała, jeśli składa zlecenie e-mailem, musi dokonać przedpłaty w całości, bez względu na wysokość wyceny;  osoba fizyczna zlecająca powtórnie (również nasi stali klienci) nie wpłaca zaliczki, chyba że kwota zlecenia przekracza 300 zł netto, wówczas konieczna jest wpłata 45% zaliczki szacowanego kosztu tłumaczenia.

Osoba fizyczna (współpracująca z nami, lub zamawiająca tłumaczenie po raz pierwszy), składająca zlecenie w biurze, proszona jest o wpłatę minimum 45% szacowanego kosztu tłumaczenia (lub minimum 50 zł, jeśli szacowany koszt tłumaczenia nie przekracza 120 netto), w przypadku, jeśli przekazuje nam oryginały dokumentów; jeśli pozostawia kopie – musi zapłacić całość wyceny (tj. dokonać przedpłaty w całości).

Termin realizacji zamówienia

Zależy od trybu, który wybierze Klient (zwykłe, przysięgłe). Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych nie stosujemy rozróżnienia stawki, tłumaczymy taką liczbę stron, jaka jest możliwa do przełożenia na inny język w ciągu doby. Zatem, nie stosujemy stawek ekspresowych. Natomiast, tłumaczenia przysięgłe podlegają przepisom Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 r., dlatego też stosowany jest tu tryb:
Czytaj więcej

  • Tryb normalny – tłumaczenie na drugi lub kolejny dzień – stawka bazowa;
  • Tryb ekspresowy (dotyczy WYŁĄCZNIE tłumaczeń przysięgłych  – tłumaczenie w tym samym dniu – stawka podwyższona o 50%.

Termin realizacji zamówienia jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku większych projektów tłumaczeniowych istnieje możliwość przydzielenia zespołu doświadczonych tłumaczy do pracy nad jednym zamówieniem, lub przydzielenie dokumentu składającego się z wielu części kilku tłumaczom, co pozawala zdecydowanie skrócić czas realizacji zamówienia.

Przy ustaleniu terminu i trybu tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z tłumaczeniami wykonanymi przez Biuro Tłumaczeń PAROLA nie pociągają za sobą obniżki stawki lub też zwrotu należności za tłumaczenie. Niemniej jednak, każda reklamacja rozważana jest indywidualnie. Nie ponosimy, jednak odpowiedzialności za błędy tłumaczenia przy tzw. lokalizacji, o czym szerzej na stronie “Lokalizacja” https://parola.com.pl/lokalizacja/.
Czytaj więcej

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt  Biura Tłumaczeń PAROLA, w najkrótszym, możliwym dla biura i klienta, terminie.

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
KONKURS na 18-lecie! Warunki udziału