Poniżej, przedstawiamy zasady współpracy pomiędzy naszym biurem tłumaczeń a Państwem – naszym klientem. Poniżej podajemy, jak dzielimy tłumaczenia i jakie są zasady, na podstawie których chcielibyśmy Państwa obsługiwać.

Tłumaczenia pisemne zwykłe, wśród których wyróżniamy:

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Nie dzielimy tekstów / tłumaczeń na zwykłe i specjalistyczne. Uważamy, bowiem, że w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie zlecane do tłumaczenia teksty są specjalistyczne, tj.  ze ściśle określonej branży, dziedziny. Tłumaczenie “listów miłosnych” zdarza się bardzo rzadko, a i te są, w pewnym sensie “tłumaczeniem specjalistycznym”.
Czytaj więcej

Zatem, w naszym biurze stawki za tłumaczenia pisemne zwykłe są jednolite i dotyczą wszystkich tekstów, pisanych zarówno językiem potocznym, jak i specjalistycznym (dokumenty techniczne, medyczne, prawne, finansowe, itp.). Nie stosujemy tu żadnego rozróżnienia.

W naszym biurze, jedna strona tłumaczenia pisemnego zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, dzięki czemu strona tłumaczenia jest tańsza, w odróżnieniu od wielu biur tłumaczeń oferujących tłumaczenie strony liczącej jedynie 1500 lub 1600 znaków, a zatem mniejszej i przez to droższej. W  naszym biurze, cena za tłumaczenie obliczana jest w oparciu o stawki bazowe (za jedną stronę obliczeniową) znajdujące się na stronie “Cennik” https://parola.com.pl/cennik/ . Podane tam stawki będą stosowane, jeśli tekst będzie liczył mniej niż jedna strona obliczeniowa (mniej niż 1800 znaków ze spacjami). W przypadku tekstów większych, stawki te będą, przy każdej wycenie obniżane przez nasze biuro, z uwagi na użycie do wyceny narzędzia wspomagającego wycenę tj. SDL Trados Studio 2017, (które na podstawie pamięci tłumaczeniowej, oraz liczby wyrazów powtarzających się w zakresie od 74 do 100% będzie obniżać ww. stawkę).  Prosimy, zatem o przesłanie dokumentu / tekstu do tłumaczenia, abyśmy mogli go wycenić. Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wykonana przez nas wycena na konkretnym tekście, obniża faktyczny koszt tłumaczenia o kilkanaście – kilkadziesiąt procent w stosunku do przeliczenia według podanej stawki za tłumaczenie jednej strony. Obniżka stawki jest jednak podyktowana każdorazowo strukturą tekstu.  

Tłumaczenie pisemne zawierające grafikę (skomplikowane tabele, wykresy, schematy),  powinno być uzupełnione przez grafików działających w naszym biurze poprzez skład tekstu. Świadczymy usługi składu tekstu (DTP) na życzenie klienta, lub sugerujemy wykonanie tej usługi, jeśli zauważymy, że przesyłany do tłumaczenia tekst , po przekładzie, będzie nieczytelny z uwagi na brak spójności tekstu z zamieszczoną w nim grafiką.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe – uwierzytelnione

Wykonywane są przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia nadawane przez sąd i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków, co wynika z Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe). Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia przysięgłego dowolnego tekstu, na życzenie klienta.

Tłumaczenie ustne, a te dzielimy na:

Konsekutywne:

  • w tłumaczeniu konsekutywnym tekst wypowiadany przez prelegenta i tłumaczenie następują na przemian
  • jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, wizyt
Czytaj więcej

Symultaniczne:

  • jest to tłumaczenie ustne wykonywane w kabinie niemal równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Tłumacze pracują w parach w specjalnych kabinach, a uczestnicy np. konferencji słuchają tłumaczenia przez słuchawki.

Ustne przysięgłe:

  • stosowane  w trakcie podpisywania umów, aktów notarialnych, rozpraw sądowych itp. Tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego. Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina.

Wycena tłumaczeń ustnych dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik. Tłumaczenia konsekutywne i przysięgłe – minimalne rozliczenie za 2 godziny (nawet jeśli tłumaczenie trwałoby 45 minut lub godzinę). Tłumaczenia symultaniczne liczone są jako minimum 4 godzin, jednak najczęściej – za pełne 8 godzin.

Zasady przyjęcia zlecenia na wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych:

Po otrzymaniu kompletnego pisemnego zamówienia (pocztą elektroniczną lub złożonego bezpośrednio w Biurze Tłumaczeń PAROLA) zawierającego:

  • język docelowy tłumaczenia,
  • rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, pisemne, ustne itd.),
  • oczekiwany czas odbioru wykonanego tłumaczenia,
  • dane klienta,
Czytaj więcej

przygotowujemy pisemną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia (w oparciu o aktualny cennik) oraz określamy czas realizacji zamówienia. Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia od klienta, który akceptuje warunki realizacji zamówienia.

Informacja dotycząca zaliczki

Firmy, które jeszcze z nami nie współpracowały, jeśli szacowany koszt wyceny tłumaczenia przekracza 500 zł netto, mają obowiązek wpłacić zaliczkę w wysokości 30% szacowanego kosztu wyceny za tłumaczenie w siedzibie BT Parola lub przelewem, na rachunek bankowy naszej firmy, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem.
Czytaj więcej

Firmy współpracujące z nami (nasi stali klienci) nie wpłacają zaliczek, chyba, że kwota zamówienia przekracza 4 tys. zł netto, wówczas konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 30% szacowanego kosztu tłumaczenia.

Osoba fizyczna, która jeszcze z nami nie współpracowała, jeśli składa zlecenie e-mailem, musi dokonać przedpłaty w całości, bez względu na wysokość wyceny;  osoba fizyczna zlecająca powtórnie (również nasi stali klienci) nie wpłaca zaliczki, chyba że kwota zlecenia przekracza 500 zł netto, wówczas konieczna jest wpłata 30% zaliczki szacowanego kosztu tłumaczenia. Osoba fizyczna (współpracująca z nami, lub zamawiająca tłumaczenie po raz pierwszy), składająca zlecenie w biurze, proszona jest o wpłatę minimum 20% szacowanego kosztu tłumaczenia (lub co najmniej 20 zł), w przypadku, jeśli przekazuje nam oryginały dokumentów; jeśli pozostawia kopie – musi zapłacić całość wyceny (tj. dokonać przedpłaty w całości).

Termin realizacji zamówienia

Zależy od trybu, który wybierze Klient (zwykłe, przysięgłe). Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych nie stosujemy rozróżnienia stawki, tłumaczymy taką liczbę stron, jaka jest możliwa do przełożenia na inny język w ciągu doby. Zatem, nie stosujemy stawek ekspresowych. Natomiast, tłumaczenia przysięgłe podlegają przepisom Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 r., dlatego też stosowany jest tu tryb:
Czytaj więcej

  • Tryb normalny – tłumaczenie na drugi lub kolejny dzień – stawka bazowa;
  • Tryb ekspresowy – tłumaczenie w tym samym dniu – stawka podwyższona o 50%.

Termin realizacji zamówienia jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku większych projektów tłumaczeniowych istnieje możliwość przydzielenia zespołu doświadczonych tłumaczy do pracy nad jednym zamówieniem, lub przydzielenie dokumentu składającego się z wielu części kilku tłumaczom, co pozawala zdecydowanie skrócić czas realizacji zamówienia.

Przy ustaleniu terminu i trybu tłumaczenia nie bierze się pod uwagę niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Gotowe tłumaczenie przesyłamy pocztą elektroniczną (dotyczy tłumaczeń zwykłych, nieprzysięgłych), przekazujemy osobiście w siedzibie naszego biura lub wysyłamy Pocztą (listownie) / kurierem za dodatkową opłatą (dotyczy tłumaczeń przysięgłych). Te ostatnie, możemy również przesłać pocztą elektroniczną, jako skany nie mające jednak mocy prawnej.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z tłumaczeniami wykonanymi przez Biuro Tłumaczeń PAROLA nie pociągają za sobą obniżki stawki lub też zwrotu należności za tłumaczenie. Niemniej jednak, każda reklamacja rozważana jest indywidualnie. Nie ponosimy, jednak odpowiedzialności za błędy tłumaczenia przy tzw. lokalizacji, o czym szerzej na stronie “Lokalizacja” https://parola.com.pl/lokalizacja/ .
Czytaj więcej

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt  Biura Tłumaczeń PAROLA, w najkrótszym, możliwym dla biura i klienta, terminie.

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress