Biuro Tłumaczeń Parola | Zasady współpracy
Zasady współpracy

Regulamin składania i obsługi zamówień na tłumaczenia

Regulamin zamawiania tłumaczeń

Online

Zamówienie lub zapytanie ofertowe za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać na adres: kontakt@parola.com.pl . Należy dołączyć teksty / dokumenty, a w treści e-maila podać:

  • język docelowy tłumaczenia,
  • rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, pisemne, ustne itd.),
  • oczekiwany czas odbioru wykonanego tłumaczenia,
  • dane klienta: dane firmowe wraz z NIP, a w przypadku klientów fizycznych – imię i nazwisko, adres, oraz nr telefonu (do kontaktu).

Po otrzymaniu zapytania / zamówienia, przygotowujemy pisemną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia, oraz określamy czas realizacji zamówienia. W naszym biurze wycena tłumaczenia tekstów / dokumentów jest BEZPŁATNA. Wycenę wykonujemy szybko, w ciągu 30 minut! (przy większych objętościowo plikach od 60 do 90 minut). Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia od klienta, który akceptuje warunki realizacji zamówienia.

Tradycyjne

Zamówienia tradycyjne – należy przyjść do biura osobiście z dokumentami do tłumaczenia. Pracownik dokona wyceny, ustali termin i w razie wątpliwości zadecyduje, czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe czy zwykłe. W naszym biurze wycena tłumaczenia tekstów / dokumentów jest BEZPŁATNA.

Gotowe tłumaczenie

Gotowe tłumaczenie przesyłamy pocztą elektroniczną (dotyczy tłumaczeń zwykłych, nieprzysięgłych), przekazujemy osobiście w siedzibie naszego biura lub wysyłamy Pocztą (listownie) / kurierem za dodatkową opłatą (dotyczy tłumaczeń przysięgłych). Te ostatnie, możemy również przesłać pocztą elektroniczną, jako skany nie mające jednak mocy prawnej.

Usługa telekonferencji

Wystarczy zgłosić nam telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście chęć uzyskania takiej usługi. Osoba, która chce skorzystać z naszej pomocy tłumaczeniowej, jak i jej rozmówca (chyba, że korzysta z tego samego urządzenia – telefonu komórkowego, komputera, tabletu, itp.) musi posiadać zainstalowaną aplikację WhatsApp do darmowych połączeń głosowych i wideo (do zainstalowania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych np. na telefonach komórkowych) oraz aktywne połączenie z Internetem. Zainstalowanie aplikacji trwa kilka minut i jest to czynność bardzo prosta, którą może wykonać praktycznie każdy, kto posługuje się telefonem komórkowym.

Po określeniu czasu realizacji usługi nasz pracownik przekaże SMS-em lub e-mailem dane do przelewu za usługę. Jeśli klient kontaktuje się z nami telefonicznie, pracownik poprosi klienta o podanie adresu poczty elektronicznej, na który wyśle krótki regulamin realizacji usługi telekonferencji (do zapoznania się w ciągu 1-2 minut). Usługa rozliczana jest za kolejne pół godziny, przy czym, najmniejszą jednostką rozliczenia jest 30 minut, nawet jeśli pomoc tłumacza trwać będzie krócej. Przekroczenie półgodzinnej pomocy tłumacza powoduje naliczenie kolejnej stawki za pół godziny (stawki sumują się), np. 35 minut pomocy tłumacza rozliczane jest jako godzina (2 x pół godziny), a 70 minut – jako 1,5 godziny (3 x pół godziny).

Przed realizacją usługi, po wykonaniu przelewu na nasz rachunek bankowy, klient jest proszony o przesłanie nam potwierdzenia dokonanego przelewu wraz z e-mailowym potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odesłanie e-maila z treścią „potwierdzam akceptację regulaminu usługi telekonferencji”. Następnie, do 5 minut nasz pracownik nawiązuje połączenie głosowe za pomocą WhatsApp – aplikacji do darmowych połączeń głosowych i wideo – telekonferencję, w której uczestniczy nasze biuro – tłumacz, nasz klient oraz osoba, z którą chce się porozumieć. Usługa może być zrealizowana w trybie głosowym, w którym rozmówcy słyszą jedynie swój głos, oraz wideo, gdzie rozmówcy poza prowadzoną rozmową widzą się nawzajem. Pracownik naszego biura może zareagować w każdym momencie prowadzonej rozmowy – tłumaczenia, ponieważ ma możliwość śledzenia rozmowy i tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Również klient może zwrócić się, poza tłumaczem, do naszego pracownika.

W razie, jeśli rozmowa, którą klient oceniał wstępnie na godzinę i za tyle zapłacił, trwać będzie krócej np. do pół godziny, zwrócimy klientowi za nadpłacony czas na ten sam numer rachunku, z którego otrzymaliśmy przelew. Również, jeśli klient będzie rozmawiał dłużej, niż było to uzgodnione, będziemy prosić o dopłatę.

Po zakończeniu usługi telekonferencji nasz pracownik połączy się ponownie telefonicznie z klientem, przekazując mu informacje dotyczące zwrotu lub dopłaty za zrealizowaną usługę oraz prześle e-mailowo fakturę za świadczenie usługi.

Usługa telekonferencji może być wykonana w zakresie języków, w jakich oferujemy usługi tłumaczeniowe w naszym biurze. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmowy realizacji usługi w ramach tłumaczenia w danym języku, jeśli w tym czasie żaden z naszych tłumaczy nie będzie dostępny, o czym poinformujemy klienta niezwłocznie po otrzymaniu od niego zapytania dotyczącego usługi telekonferencji.

Informacja dotycząca zaliczki

Firmy, które jeszcze z nami nie współpracowały, jeśli szacowany koszt wyceny tłumaczenia przekracza 300 zł netto, mają obowiązek wpłacić zaliczkę w wysokości 45% szacowanego kosztu wyceny za tłumaczenie w siedzibie BT Parola lub przelewem, na rachunek bankowy naszej firmy, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem.

Firmy współpracujące z nami (nasi stali klienci) nie wpłacają zaliczek, chyba, że kwota zamówienia przekracza 2 tysiące zł netto, wówczas konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 45% szacowanego kosztu tłumaczenia.

Osoba fizyczna, która jeszcze z nami nie współpracowała, jeśli składa zlecenie e-mailem, musi dokonać przedpłaty w całości, bez względu na wysokość wyceny; osoba fizyczna zlecająca powtórnie (również nasi stali klienci) nie wpłaca zaliczki, chyba że kwota zlecenia przekracza 300 zł netto, wówczas konieczna jest wpłata 45% zaliczki szacowanego kosztu tłumaczenia.

Osoba fizyczna (współpracująca z nami, lub zamawiająca tłumaczenie po raz pierwszy), składająca zlecenie w biurze, proszona jest o wpłatę minimum 45% szacowanego kosztu tłumaczenia (lub minimum 50 zł), w przypadku, jeśli przekazuje nam oryginały dokumentów; jeśli pozostawia kopie – musi zapłacić całość wyceny (tj. dokonać przedpłaty w całości).

Termin realizacji zamówienia

Zależy od trybu, który wybierze Klient (zwykłe, przysięgłe). Dla tłumaczeń pisemnych zwykłych nie stosujemy rozróżnienia stawki, tłumaczymy taką liczbę stron, jaka jest możliwa do przełożenia na inny język w ciągu doby. Zatem, nie stosujemy stawek ekspresowych. Natomiast, tłumaczenia przysięgłe podlegają przepisom Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 r., dlatego też stosowany jest tu tryb:

  • Tryb normalny – tłumaczenie na drugi lub kolejny dzień – stawka bazowa;
  • Tryb ekspresowy – tłumaczenie w tym samym dniu – stawka podwyższona o 50%.

Termin realizacji zamówienia jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku większych projektów tłumaczeniowych istnieje możliwość przydzielenia zespołu doświadczonych tłumaczy do pracy nad jednym zamówieniem, lub przydzielenie dokumentu składającego się z wielu części kilku tłumaczom, co pozwala zdecydowanie skrócić czas realizacji zamówienia.

Przy ustaleniu terminu i trybu tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacje

Informujemy, że wszelkie reklamacje związane z tłumaczeniami wykonanymi przez Biuro Tłumaczeń PAROLA nie pociągają automatycznej obniżki stawki lub też zwrotu należności za tłumaczenie. Niemniej jednak, każda reklamacja rozważana jest indywidualnie. Zwrot części należności lub całkowity zwrot ceny za tłumaczenie może mieć jednak miejsce, w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności, jednak, od stopnia wadliwości tekstu tłumaczenia oraz innych okoliczności wystąpienia błędów. Nie ponosimy, jednak odpowiedzialności za błędy tłumaczenia przy tzw. lokalizacji, jeśli klient nie uprzedzał nas, że tekst będzie wykorzystywany w kraju, w którym nie obowiązuje standardowa wersja danego języka, (o czym piszemy szerzej na podstronie “Lokalizacja”).

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt Biura Tłumaczeń PAROLA, w najkrótszym, możliwym dla biura i klienta, terminie.

Bezpłatna

wycena

Zamów