Usługa lokalizacji

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | Lokalizacja

Usługa „lokalizacji” polega na adaptacji wcześniej przetłumaczonego materiału, tak, aby przystosować go do potrzeb danego kraju lub regionu. Jest to ostatnio bardzo modny termin używany w branży tłumaczeniowej, ale często w wielu znaczeniach. My używamy znaczenia “lokalizacji”, jak powyżej. Oferujemy ją od początku działalności biura, a dodawana jest bezpośrednio w procesie tłumaczenia (lub korekty), ponieważ każde tłumaczenie tekstu lub dokumentu jest dostosowywane do użycia w danym kraju (kulturze), jeśli język tłumaczenia używany jest w wielu krajach, a my otrzymaliśmy od klienta informację, w jakim kraju tłumaczenie będzie wykorzystane. Problem polega na tym, że ten sam tekst lub dokument, w tym samym języku może być użyty przez klienta w innym kraju używającym tego samego języka. Przykładem może być język niemiecki, używany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, czy też język angielski, używany w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i wielu innych. Podobnie jest z wieloma innymi językami, jak francuski, rosyjski, arabski, (ten ostatni używany w 26 krajach). Ten sam tekst, napisany np. w języku niemieckim, może nie być tak samo zrozumiały w Niemczech i równocześnie – w Austrii. Tekst napisany dla klienta w języku angielskim, ale amerykańskim, nie będzie podobnie odczytany i zrozumiany przez mieszkańca Wielkiej Brytanii i Australii.

Każdy język ma swoją wersję standard i najczęściej jest to język kraju, z którego się wywodzi, jak wspomniany niemiecki (Niemcy), angielski (Wielka Brytania), czy też francuski (Francja). W danym kraju mogą zmieniać się brzmienia często używanych wyrazów, instytucji, czy też najczęściej używanych przedmiotów, pomimo, że kraj ten używa języka kraju, w którym obowiązuje wersja standard.

Biuro Tłumaczeń Parola | Usługi | LokalizacjaZatem, prosimy każdego klienta, który zamawia w naszym biurze tłumaczenie na język obcy, aby podał, w jakim kraju będzie wykorzystane tłumaczenie. Jeśli nie otrzymamy od klienta takiej informacji, lub nie będzie on wiedział, w jakim kraju dany tekst będzie używany, wykonamy tłumaczenie w wersji standardowej dla danego języka. Jeśli, następnie, klient użyje tego tłumaczenia w kraju, w którym używany jest ten sam język tłumaczenia, ale nie będzie to kraj języka standardowego, a tekst nie zostanie poprawnie odczytany – zrozumiany, Nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności, a reklamacja związana z błędem tzw. lokalizacji nie zostanie uznana. Jeśli klient chce wykorzystywać dane tłumaczenie w wielu krajach, posługujących się tym samym językiem, powinniśmy to wiedzieć, aby wykonać kilka tłumaczeń, lub jedno, jednak dostosowane do geograficznego zastosowania i odbiorcy w danym kraju.

Najczęściej, problem ten dotyczy tekstów marketingowych / reklamowych, lub takich, w których podawane np. nazwa danej instytucji / wyrażenia zmieniające swoje znaczenie w danym kraju są kluczowe dla zrozumienia / odbioru tekstu tłumaczenia. Mniejsze znaczenie mają tu teksty techniczne jak np. instrukcje obsługi, podręczniki użytkowania, choć i tu mogą pojawić się problemy (np. dotyczące wysokości napięcia prądu w sieci, użytych połączeń, wtyczek, złączy, miar śrub, wkrętów, itd., itp.).

Regulamin składania i obsługi
zamówień na tłumaczenia

Regulamin składania
i obsługi zamówień na tłumaczenia